Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
ﮐﺎﻫﺶ 10 درجه ای ﺩﻣﺎ در استان‌های شمالی/ضرورت استفاده از زنجیر چرخ در جاده ها
ارسال در: 1393/09/03-08:42
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش 5 تا 10 درجه ای دما در استان های شمالی کشور طی دو روز اینده خبر داد و گفت : ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮﺥ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ضروری است.

احد وظیفه با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه‌های پیش یابی طی 24 ساعت آینده، برای استانهای واقع در سواحل دریای خزر، استان اردبیل، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق، دامنه‌های جنوبی ومرکزی زاگرس، جنوب و برخی مناطق غرب کشور ابرناکی و بارش پیش بینی می شود که در مناطق سردسیر بارش به صورت برف و درمناطق جنوبی با رعد وبرق و وزش باد همراه خواهد بود که با نفوذ جریانهای شمالی به سواحل دریای خزر بارش‌ها در سواحل خزر طی دو روز آینده ادامه یافته و در استان های گیلان واردبیل تشدید می شود.

به گفته وی،  فردا با ورود سامانه بارشی دیگری به کشور، بارش در مناطق جنوبی، جنوب غرب و غرب کشور آغاز شده، سپس دامنه فعالیت آن به شمال غرب و به تدریج مرکز، شرق و شمال شرق کشور گسترده می شود. براین اساس از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه برای مناطق ذکر شده ابرناکی، بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی شده که در استان های جنوبی همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد با بارش تگرگ همراه خواهد بود.

وظیفه ﺑﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺭﺷﻬﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﯾﻨﺪﻩ تداوم دارد اظهار داشت: فردا در ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﮔﯿﻼﻥ، ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ و روز سه شنبه در ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﮔﯿﻼﻥ، ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ، ﺁﺏ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﻭ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ‌ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﻑ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا همچنین در ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻏﺮﺏ ﻓﺎﺭﺱ، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﮔﯿﻼﻥ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ و روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻓﺎﺭﺱ، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﮔﯿﻼﻥ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺁﺏ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﺭﻋﺪﻭﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺗﮕﺮﮒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

وی افزود: ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮﺥ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﮔﺮﻡ ﻭ ... ﻻﺯﻡ است ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺝ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺰﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﺸﺐ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺮﺩﺩ ﻗﺎﯾﻘﻬﺎﯼ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻻﺯﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ .

وظیفه تأکید کرد: همچنین ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻭﻗﻮﻉ ﺭﻋﺪﻭﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺗﮕﺮﮒ ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺕ ﺳﺮﺩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 10 ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺰﺭ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

وی با بیان اینکه دریای خزر و خلیج فارس به ویژه نیمه شمالی آن طی سه روز آینده مواج خواهد بود، گفت: بیشینه بارش ها روز سه شنبه در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، شمال بوشهر وشمال غرب فارس رخ خواهد داد. از امروز تا روز چهارشنبه روند کاهش دما در نیمه شمالی کشور پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: فردا  آسمان تهران  نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط همراه با بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی شده‌ است. کمینه  و بیشینه دما در این روز به 6 و 12درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.

منبع :مهر
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود
دیکشنری
RSS
آب و هوا
بیمه میهن

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved