Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
استفاده ازتوانمندی اسکاپ برای تجدیدنظر در مدیریت جهانی
ارسال در: 1391/08/25-08:51
دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار وزرای شرکت‌کننده در اجلاس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) با اشاره به مشارکت فعال شرکت‌کنندگان در آن اظهار داشت:‌ مطمئناً این اجلاس و بیانیه تهران پایان راه نیست و باید ازظرفیت‌های

به گزارش  پورتال خبری البرز  ، رئیس ‌جمهور هدف از برگزاری این قبیل اجلاس‌ها را ساختن زندگی بهتر توصیف کرد و گفت: مشخص است که زندگی بهتر تنها در برخورداری مادی خلاصه نمی‌شود، همگان به دنبال زندگی سعادتمند همراه با رفاه و آرامش در امنیت و صلح پایدار هستند.
دکتر احمدی‌نژاد احترام به انسان‌ها و کرامت انسانی را از موضوعات مهم در جامعه بشری دانست و تصریح کرد: اگر ملت یا فردی دارای احترام نباشد، اما امکانات رفاهی و مادی بهتری در اختیار داشته باشد، به سعادت نخواهد رسید، چرا که بسیاری از اوقات کرامت انسانی نسبت به رفاه مادی اولویت دارد و به همین علت همواره قهرمانان ملی که در راه دفاع از استقلال و کرامت انسانی مجاهدت و فداکاری کرده‌اند، مورد تجلیل و تقدیر ملت‌ها هستند.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه انسان به احترام، کرامت و عزت نیازمند است، اظهار داشت:‌ آیا برنامه‌ریزی توسعه که امروز در کشورها دنبال شده و نزدیک به شصت سال است که ادبیات آن در دنیا شکل گرفته می‌تواند انسان‌ها را به سعادت برساند و آیا شرایط جهان امروز نسبت به شصت سال آینده بهتر شده یا بدتر؟
دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه در یکی از سخنرانی‌های اجلاس اسکاپ در تهران مطرح شد که امروز 800 میلیون فقیر در دنیا وجود دارد، خاطر نشان کرد: انسان‌هایی که توانایی تأمین غذاهای روزانه خود را ندارند، هرگز نمی‌توانند طعم کرامت انسانی و احترام را درک کنند، چرا که شخصیت آنها لطمه و آسیب دیده است.
رئیس‌جمهور با طرح این سوال که آیا در طول شصت سال گذشته فاصله طبقاتی در نگاه بین‌المللی افزایش و یا کاهش یافته است، اظهار داشت: امروز جمع کثیری از مردم جهان فقط از حداقل‌های زندگی برخوردارند و در نقطه مقابل ثروت عده‌ ای قلیل بی‌شمار است.
اقای احمدی‌نژاد فاصله بسیار طبقاتی موجود در جهان را حاصل نظام برنامه‌ریزی توسعه عنوان کرد و افزود: به واسطه این نظام جنگ‌ها، کینه‌ها، تهدیدها و ناامنی در محیط بین‌الملل گسترش یافته است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: معتقدم باید در برنامه‌ریزی توسعه، تغییرات جدی ایجاد شود، چرا که امروز بسیاری از ملت‌ها به واسطه این برنامه‌ریزی، متحمل فشارهای زیادی در حوزه‌های گوناگون هستند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه امروز هزینه‌های کسری بودجه دولت‌های سرمایه‌داری توسط ملت‌های سایر کشورها پرداخت می‌شود، خاطر نشان کرد: بیش از 16 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی آمریکا به معنای وجود کسری بودجه و تورم است و این سوال وجود دارد که آیا آنها خودشان این فشار را تحمل می‌کنند و یا به دیگر کشورها منتقل کرده اند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز بیش از 32 هزار میلیارد دلار، دارایی کاغذی در جهان بوجود آمده و تمامی آثار اقتصادی آن به ملت‌ها برمی‌گردد، اظهار داشت:‌ معتقدم همگی در یک حلقه تکراری گرفتار شدیم که در این حلقه هر چه تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهیم، مشکلات جدیدتری برای ما بوجود می‌آید و همه مشکلات به مبانی نظری برنامه‌ریزی توسعه برمی‌گردد.
دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه امروز دو نگاه متفاوت در جهان وجود دارد که یکی سعادت انسان‌ها را در برخورداری، لذت مادی و مصرف بیشتر به طور فردی جستجو می‌کند، خاطر نشان کرد: در این نگاه هرکسی که بیشتر مصرف کرده و ثروت فراوانی دارد بدون اینکه اهمیت داشته باشد، این ثروت را از چه راهی کسب کرده، مورد احترام بوده و انسانی موفق بشمار می‌رود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظریه تنازع برای بقاء مورد سوال جدی قرار دارد، تصریح کرد: در این نگاه کسانی که بتوانند از لحاظ مادی برداشت بیشتری داشته باشند، پیروز و موفق هستند. این نگاه موجب ایجاد فضای تهدید و مسابقه تسلیحاتی و قدرت در محیط بین‌الملل و تخریب گسترده محیط زیست شده به‌گونه‌ای که امروز سرمایه‌داران بزرگ جهان بیشترین نقش و تأثیرات را در تخریب محیط زیست دارند.
رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: این موضوع که در ساختن دنیای بهتر انسان‌ها باید رقیب و دشمن یکدیگر باشند، مشکل اصلی جامعه بشری است.
دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه هنوز مشخص نیست بشر چه زمانی به نقطه اطمینان خاطر خواهد رسید، گفت: رسیدن به سعادت در نگاه مادی به انسان و انسانیت سراب است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در نگاهی دیگر سعادت انسان‌ها در رقابت با دیگران نبوده بلکه در همکاری و کمک و فداکاری در راه سعادت دیگران است، تصریح کرد: با این نگاه یقیناً نظام حاکم بر جهان متحول می‌شود، چرا که به واسطه آن کسانی که بیشتر از دیگران برای جامعه منفعت دارند، موفق‌ترند و اساس رابطه میان انسان‌ها بر پایه محبت و دوستی است.
دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه زندگی همراه با عشق، معنا و مفهومی متفاوت از زندگی همراه با رقابت برای برخورداری بیشتر دارد، خاطر نشان کرد:‌ در نگاه مادی حتی در درون خانواده رابطه میان زن و مرد رقابتی است اما در نگاهی دیگر این رابطه تبدیل به رابطه عاشقانه می‌شود که در آن زن و مرد به دنبال رفاه و آسایش یکدیگر هستند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم بررسی مبانی نظری موجود در جهان، اظهار داشت: امروز همگان به دنبال رشد اقتصادی بالا و تراز مثبت تجارت خارجی هستند، اما با روند موجود این امکان وجود ندارد و معنای آن این است که در این روند کشورهای زیادی یا منابع پایدار خود را می‌فروشند و یا بدهکار می‌شوند که این موضوع منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جهان خواهد شد.
دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه باید به یک نگاه و مبنای جدیدی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با ملت‌ها دست یافت، گفت:‌ زمین متعلق به همه است و همگان باید از آن منتفع شوند و آیندگان نیز از منابع موجود در زمین سهم دارند، اینکه عده‌ای به جان طبیعت افتاده اند  و با تخریب آن به دنبال بهره‌برداری بیشترند، غلط است.
دکتر احمدی‌نژاد حرکت و همدلی براساس عدالت، مهربانی و حفظ منابع زمین برای آیندگان را مورد تأکید قرار داد و گفت:‌ باید به گونه‌ای در جهان با یکدیگر تعامل داشته باشیم که در حقیقت مکمل هم باشیم و امروز پس از شصت سال از طرح ادبیات توسعه، زمان آن است که تجدیدنظری اساسی در آن ایجاد شود.
رئیس‌جمهور افزود: ما نمی‌خواهیم به هر قیمت به رفاه برسیم و همواره شادی‌های خود را با دیگران تقسیم می‌کنیم چرا که معتقدیم انحصار در شادی‌ها فاجعه‌آفرین است.
دکتر احمدی‌نژاد با طرح این پیشنهاد که اعضای اسکاپ اجلاس ویژه‌ای برای بررسی شصت سال اجرای برنامه توسعه در جهان و مبانی مورد نیاز جامعه بشری تشکیل دهند، اظهار داشت: در این اجلاس ویژه می‌توان ضمن تبادل تجربیات و پیشرفت امور، با بررسی و تجدیدنظر در مبانی موجود به یک تفاهم جدی در خصوص مبانی توسعه دست یافت.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه در دهه شصت هنگامی که ادبیات توسعه در جهان مطرح شد، ابتدا بحث توسعه اقتصادی در میان بود و پس از آنکه این بحث به موفقیت نرسید، موضوع توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی مطرح شد، گفت: امروز پس از اینکه با وجود توسعه اقتصادی و سیاسی هنوز مشکلات جامعه بشری پا بر جاست، بحث توسعه فرهنگی در کنار آنها مطرح شده است و این بدان معناست که همه اصالت‌ها و ارزش‌های انسانی را کنار گذاشته شود و با نگاه مادی به همه چیز نگریست.
دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: نگاه ما به انسانها باید عاشقانه و همراه با احترام باشد و خود را همراه و در کنار 7 میلیارد جمعیت جهان بدانیم.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه همه ملت‌ها به دنبال ساختن زندگی بهتر در جامعه بشری هستند، شرط دستیابی به آن را دوستی، همراهی و حرکت در یک مسیر عنوان کرد و گفت: بدون ایجاد نظم عادلانه در جهان نمی‌توان به توسعه‌یافتگی رسید و مطمئنم با همدلی، تفاهم و کار مشترک می‌توانیم زندگی زیبا و بدون نقصی برای همه انسان‌ها در جهان برپا کنیم.
پیش از سخنان دکتر احمدی‌نژاد بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های انجام شده در اجلاس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) ارائه کرد.

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هواتمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved